Contributie & Kleding

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2015 - 2016

 

De onderstaande bedragen zijn van toepassing vanaf 1 juli 2014 

Op de ledenvergadering van 3 november 2015 is besloten de contributie voor het seizoen 2015-2016 NIET te verhogen.

categorie

per jaar

per kwartaal

Senioren

€ 200,00

€ 50,00

A jeugd

€ 162,00

€ 40,50

B jeugd

€ 144,00

€ 36,00

C jeugd

€ 144,00

€ 36,00

D jeugd

€ 133,00

€ 33,25

E jeugd

€ 126,00

€ 31,50

F jeugd

€ 75,00

€ 18,75

 

De contributieperiode is gelijk aan het verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni). De contributie wordt bij vooruitbetaling voldaan, bij voorkeur door middel van automatische incasso per kwartaal. In alle andere gevallen moet de contributie per vooruitbetaling ineens worden voldaan.

Stopzetting van de contributiebetaling gedurende het verenigingsjaar is daarom niet mogelijk. Alleen bij bestuursbesluit kan hiervan worden afgeweken. De verschuldigde bond- en afdelingcontributie dienen echter altijd betaald te worden voor het gehele jaar. Neem in voorkomende gevallen, of als je meer informatie wenst, contact op met de penningmeester. De penningmeester zal jouw verzoek aan het bestuur voorleggen. Een eventueel bestuursbesluit kan alleen achteraf worden genomen.

De penningmeester neemt voor de eerste contributiebetaling contact op met jou of jouw ouder(s)/verzorger(s). Daarbij zal hij alle overige informatie verstrekken over de contributiebetaling.

 

VERENIGINGSMATERIALEN IN BRUIKLEEN

 

BRUIKLEEN 

Door de vereniging worden trainingspakken, sporttassen, poloshirts en andere materialen aan leden en kader welke daarvoor in aanmerking komen, in bruikleen gegeven. Hiervoor wordt, bij het in ontvangst nemen altijd een bruikleen overeenkomst ondertekend.

Wij achten het niet meer dan normaal dat eenieder de nodige voorzichtigheid en zorgzaamheid in acht neemt bij het gebruik van deze verenigingsmaterialen.

 

UITGIFTE

De uitgifte van deze materialen wordt verzorgd door Mirjam Blezer (vooraf bellen voor afspraak 043 458 15 34).

Zelf- en onderling ruilen is NIET toegestaan. Aangezien iedereen een persoonlijke overeenkomst heeft ondertekend vervalt deze overeenkomst eerst op het moment dat de betreffende persoon persoonlijk zijn of haar materialen heeft ingeleverd bij Mirjam Blezer.

 

VERSTREKKEN VAN HANDBAL BALLEN

Aan de senioren en A jeugd speelsters worden ballen in bruikleen verstrekt. Indien de ballen worden kwijtgeraakt en/of beschadigd door anders dan normaal gebruik, kan door de vereniging een bedrag van € 25,- in rekening worden gebracht.

 

UNIFORMITEIT

Indien door de vereniging aan speelsters, bestuur, kader, commissie en andere leden materialen en kleding worden verstrekt dan geschiedt dit omwille van uniformiteit, publiciteit en afspraken met bedrijven en andere instanties.

Wij verzoeken daarom iedereen, die de beschikking krijgt over deze materialen en kleding, deze ook te gebruiken c.q. te dragen bij elke gelegenheid, waarbij de handbalvereniging wordt vertegenwoordigd.

 

KLEDING & SCHOEISEL

Alle teams spelen in rode shirts en zwarte broek.

 

SHIRTS

De shirts zijn eigendom van de handbalvereniging en blijven onder beheer

van de vereniging.

Het wassen van de shirts wordt bij toerbeurt verzorgd door leden en/of

ouder(s) / verzorgers van de leden.

 

SPORTBROEK

De aanschaf wordt, tot en met de B jeugd verzorgd door de vereniging.

De broek kan tegen contante betaling worden afgehaald bij;

Mirjam Blezer

043 458 15 34 (vooraf even bellen)

 

SPORTSCHOENEN

De zolen van de sportschoenen mogen niet afgeven.

Gelieve bij aanschaf dit te controleren.

Het is niet toegestaan om sportschoenen, waar je in de hal mee gaat trainen

thuis reeds aan te trekken. Deze voorschriften zijn van toepassing in alle

sporthallen. Ook in sporthal “De Hoven” in Margraten gelden deze regels!

 

SPORTSOKKEN

Vanaf 1 juli 2014 zijn zwarte sokken voor alle teams de standaard.

 

AANSCHAF SPORTARTIKELEN & VERENIGINGSKORTING

Bij “sportshop Relax” te Heer (Dorpsstraat) genieten leden van de Handbalvereniging Margraten verenigingskorting op de aanschaf van Functionele sportartikelen. Dit geldt ook voor ballen en sportschoenen.